4 عصر الی 8 شب
041-35575755

فرزین رضایی

موجب فخر و موباهات است که در کمال اکرام و احترام، مراتب تقدیر و تکریم خود را از شما پزشک حاذق و مهربان و تمامی پرسنل خوش اخلاق و محترمتان که در طول درمان اینجانب، زحمات و بی قراری هایم را خالصانه، بدون توقع و در کمال آرامش بدوش کشیده و تحمل نمودید، نهایت امتنان دارم و در کمال ادب و افتخار، دستان شفابخش شما طبیب فاضل و حاذق را می بوسم.
با آرزوی سلامتی و سرافرازی