منوی دسته بندی
مزایا و معایب ارتودنسی نامرئی

مزایا و معایب ارتودنسی نامرئی

مزایا و معایب ارتودنسی نامرئی مزایای ارتودنسی نامرئی مزایا و معایب ارتودنسی نامرئی، براکت های ارتودنسی نامرئی ، به راحتی قابل تشخیص نبوده و این موضوع سبب می شود ،…

مزایا و معایب ارتودنسی ثابت

مزایا و معایب ارتودنسی ثابت

مزایا و معایب ارتودنسی ثابت مزایای ارتودنسی ثابت مزایا و معایب ارتودنسی ثابت، با انجام ارتودنسی ثابت می توان ناهنجاری هایی همچون چرخش دندان، تورفتگی ، بیرون زدگی ، تصحیح…

انواع دستگاه های ارتودنسی

انواع دستگاه های ارتودنسی

انواع دستگاه های ارتودنسی براکت های فلزی سنتی انواع دستگاه های ارتودنسی، یکی از رایج ترین و قدیمی ترین دستگاه های ارتودنسی ف براکت های فلزی ثابت می باشند. این…

تفاوت ارتودنسی ثابت و نامرئی

تفاوت ارتودنسی ثابت و نامرئی

تفاوت ارتودنسی ثابت و نامرئی تفاوت ارتودنسی ثابت و نامرئی در چیست ؟ یکی از رایج ترین و قدیمی ترین دستگاه های ارتودنسی براکت های فلزی ثابت می باشند. این براکت…