منوی دسته بندی

موم ارتودنسی

موم ارتودنسی

هر وقت که سیمها یا براکتهای ارتودنسی باعث ایجاد خراش در مخاط دهان شوند، میتوان از موم ارتودنسی استفاده کرد. همچنین این مومها در هفته اول بعد از نصب وسایل ارتودنسی، کمک میکنند تا مخاط دهان به این وسایل عادت کند.

بسته به وسعت ناحیه خراش دیده، میتوان میزان متفاوتی موم روی وسایل ارتودنسی قرار داد. جهت دادن فرصت کافی به مخاط آزرده شده برای بهبود، استفاده میشود. برای اینکه مومها بهتر به وسایل بچسبند، بهتر است که ناحیه مد نظر را قبل از چسباندن موم خشک کنیم. همچنین هرچند که بلعیدن این مومها هیچ خطری ندارند.

مدیر سایت وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *