"> آیا دندانهایی که درمان ریشه شده اند و یا دارای روکش هستند، میتوانند تحت درمان ارتودنسی قرار گیرند؟ – دکتر سعید فروغی

انجام درمان ارتودنسی بر روی دندانهایی که درمان ریشه شده اند و یا دارای روکش هستند، کاملا مقدور بوده و این دندانها از این نظر هیچ تفاوتی با دندانهای سالم ندارند. اساسا هر دندانی که بافت حد فاصلش با استخوان سالم باشد، میتواند با ارتودنسی حرکت داده شود و انجام درمان عصب کشی یا روکش کردن دندان مانع از امکان انجام درمان ارتودنسی نیست.

دیدگاه خود را بنویسید