در مطب ارتودنسی دکتر فروغی انواع خدمات تخصصی ارتودنسی شامل درمانهای ارتودنسی پیشگیری، متحرک، ثابت و … انجام می شوند.
بهتر است کودکان در سن 7 سالگی اولین ویزیت ارتودنسی خود را انجام دهند و در این سن نسبت به شرایط ممکن است اقدامات ارتودنسی پیشگیرانه جهت هدایت روییش دندان های دائمی تحت نظر متخصص شروع شوند.
درمان های ارتودنسی متحرک با پلاک های متحرک ارتودنسی انجام می گیرند و در کودکان 7 تا حدودا 14 ساله جهت رفع مشکلات رشد فکی و حرکات ساده دندانی استفاده می شوند.
مراجعین بعد از روییش تمام دندانهای دائمی که معمولا 12 سالگی است می توانند انواع درمان ها جهت ردیف کردن کامل دندان ها را دریافت کنند.
این درمان ها شامل ارتودنسی با وسایل ثابت فلزی و سرامیکی و یا دستگاههای نامرئی ارتودنسی هستند.
درمان های ارتودنسی در بزرگسالان نیز کاملا مقدور هستند و این بیماران علاوه براینکه می توانند تحت درمان های جامع ارتودنسی قرار گیرند، امکان دریافت درمان های جانبی ارتودنسی جهت تسهیل سایر درمان های زیبایی و بازسازی دندانی را نیز دارند.

Leave a comment